عوامل مربوط به سبک زندگی و خطر ابتلا به سرطان پستان

عواملی همانند فعالیت جسمانی و مصرف سیگار بر احتمال ابتلا به سرطان پستان تاثیر دارند. از تاثیر این عوامل بر احتمال ابتلا آگاه شوید.

عوامل مربوط به سبک زندگی

• نداشتن فعالیت جسمانی
در رابطه با فعالیت فیزیکی شواهد مستقیمی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد انجام فعالیت جسمانی در زنان یائسه و زنانی که هنوز یائسه نشده‌اند اثرات محافظتی در مقابل سرطان پستان دارد.

نداشتن فعالیت

 • سیگار
کشیدن سیگار و قلیان یا در معرض آنها قرار گرفتن با افزایش احتمال ابتلا به سرطان پستان در ارتباط است؛ و این موضوع به خصوص در زنانی که یائسه نیستند صدق می‌کند. هرچه مصرف تنباکو در سن کمتری شروع شود، تعداد بیشتری سیگار و قلیان کشیده شود و مدت طولانی تری فرد در معرض این مواد باشد، احتمال ابتلا به سرطان پستان افزایش پیدا می‌کند.

سیگار